Високият клас винопроизводство започва още в лозето. За да постигнем запазване на ароматите, свежест и качество на гроздето, нашата винарска изба Каменки, се намира непосредственo на самото лозе. В съчетание на традиционните методи и модерните технологии ние се стремим да запазим традициите датиращи по българските земи от преди повече от 5000 години, като същевременно се стремим да интегрираме най-модерните разбирания както в лозарството, така и във виното.